Βιολογική Γεωργία - Βιολογικά Προϊόντα


LILLIΟ άνθρωπος καλλιεργούσε τη γη από πολύ παλιά για να εξασφαλίσει τις ανάγκες του σε φαγητό.Γι ‘αυτό το λόγο τη σεβόταν και τη φρόντιζε με τα μέσα που διέθετε.

Σήμερα μπορεί ο τρόπος καλλιέργειας να έχει αλλάξει ριζικά όμως η σχέση καλλιεργητή και γης πρέπει να παραμείνει ίδια με τότε. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε και εμείς.Γνωρίζουμε ότι το κάθε χωράφι είναι ένα μικρό οικοσύστημα.Το έδαφος είναι το υπόγειο τμήμα του οικοσυστήματος ενώ τα φυτά αποτελούν το υπέργειο τμήμα του. Φροντίζουμε λοιπόν μέσω των χλωρών λιπάνσεων και των κοπρισμάτων να εμπλουτίζουμε το έδαφος με οργανική ουσία για να μπορούν να τραφούν οι διάφοροι μικροοργανισμοί του.Αυτοί με τη σειρά τους αποδεσμεύουν από το χώμα τα θρεπτικά στοιχεία και τα μετατρέπουν σε αφομιώσιμα έτσι ώστε να λαμβάνονται απ’ τα φυτά μέσω του ριζικού τους συστήματος.

Εκτός όμως από τη θρέψη,τα ήμερα φυτά μας έχουν ν’ αντιμετωπίσουν και τ’ ανταγωνιστικά ζιζάνια.Αυτό συμβαίνει επειδή η φύση αγαπάει τη βιοποικιλότητα περισσότερο από τη μονοκαλλιέργεια.Για να μη της χαλάσουμε λοιπόν το χατήρι αλλά να προστατέψουμε και τα φυτά μας, κάνουμε αγραναπαύσεις και πολυετείς αμειψισπορές (εναλλαγές καλλιεργειών).

Η αμφίδρομη αυτή σχέση μεταξύ καλλιεργητή και γης που δε ζημιώνει αλλά οφελεί το οικοσύστημα,είναι για μας η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.